VAR.

Alemin küfre göre hem başı hem sonu hiç!
İki hiç arasında varlık olur mu ki hiç?

 

Düşünüyorum: O'ndan evvel zaman var mıydı?
Hakikatler, boşluğa bakan aynalar mıydı?

 

Uzun lafın kısası, Ah'tır…
Ve her ah'ın sesini duyan Allah'tır…